Gebruikers als privé markeren en nieuwe opmaak voor nieuwsartikelen en agenda

Overzicht van afgelopen 4 weken. 🎉 2 Nieuwe functionaliteiten, 🛠️ 10 Verbeteringen en 🐛 6 Bugs verholpen.

Dec 9, 2022 16:19

Iedere paar weken vind je hier een overzicht van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen aan kerkwebsite. Deze kerkwebsite updates zijn soms wat technisch en soms wat saai, maar ze zijn altijd compleet. Ook als er hele stomme fouten zijn opgelost vind je dat terug in onderstaande overzicht.

🎉 Nieuwe functionaliteiten

Gebruikers privé maken

Het ledendeel is bedoeld voor leden om gemakkelijk elkaars informatie te vinden en eigen informatie aan te passen. Niet alle websites maken hier gebruik van, het is ook mogelijk om in te stellen dat leden alleen hun eigen gegevens kunnen aanpassen en niet die van anderen kunnen inzien.

Het is nu mogelijk om dit iets fijnmaziger in te stellen. In de situatie dat in principe alle leden elkaars informatie kunnen bekijken is het nu mogelijk om bij één lid een deel van de informatie te verbergen. Deze informatie is dan alleen voor het lid zelf en de beheerder in te zien. De volgende opties zijn mogelijk:

Nieuwe opmaak voor nieuwsartikelen en agenda items

Voor nieuwsartikelen en agenda items is de weergave ontwikkeld. Deze wijziging is gedaan op basis van hoe de nieuwsartikelen en agenda items in de praktijk gebruikt werden.

Bij agenda items

Bij nieuws artikelen word nu een mooier card element gebruikt voor de weergave.

🛠️ Verbeteringen

🐛 Bugs verholpen

Terug