Leden

Nodig nieuwe leden uit voor het besloten deel en help met het bijwerken van gegevens als ze daar zelf niet uitkomen.

Add User

Onder Leden kunnen de leden beheerd worden. Leden zijn de personen die in kunnen loggen op het ledendeel en die zichtbaar worden in de Ledenlijst. Het is mogelijk om Leden aan te maken, te wijzigen en te verwijderen in de beheeromgeving.

Onder het kopje Persoonlijk kunnen de basis persoonsgegevens van een lid beheerd worden. Onder het kopje Contact staan alle contactgegevens van een lid.

Tip. Het ledendeel is vooral handig voor leden. Plaats handige informatie en belangrijke documenten in het ledendeel en verwijs hiernaar. Wanneer iemand om een adres vraagt verwijs dan naar de ledenlijst. Zo leren leden dat deze informatie altijd beschikbaar is.

Profile Interface

Account

Bij het kopje Account kan het account van een lid beheerd worden. Sommige van de velden worden hieronder toegelicht.

Veld Verplicht Omschrijving
Email Nee Het email adres van het lid. Let op, zonder email kunnen leden niet inloggen!
Wachtwoord Nee Hiermee kan het wachtwoord van een lid aangepast worden. Het is niet mogelijk, ook voor kerkwebsite niet, om de opgeslagen wachtwoorden te achterhalen. Is een lid haar wachtwoord vergeten? Geen probleem, ze kan wachtwoord vergeten gebruiken
Actief Nvt Alleen actieve Leden (vinkje aan) kunnen inloggen. Wanneer een lid zichzelf registreert staat Actief standaard uit. Op deze manier moet een beheerder altijd een lid goedkeuren en kan niemand zonder controle in het ledendeel komen.
Admin Nvt Door het vakje Admin aan te zetten word een lid beheerder. Alle beheerders hebben dezelfde rechten.
Formulieren Nvt Hier kan aangegeven worden welke formulieren een lid ontvangt. Het is dus mogelijk om het contactformulier naar een lid te sturen zonder dat deze meteen beheerder is.
Beheerdersinstellingen Nvt Deze instellingen kunnen niet door het lid zelf aangepast worden. Het is hiermee mogelijk om b.v. het adres, de contactgegevens of vrije velden van een gebruiker te verbergen. Ze worden dan niet in de ledenlijst weergegeven. Dit kan alleen per gebruiker ingesteld worden. Het is ook mogelijk om de ledenlijst functionaliteit uit te schakelen, dan kan niemand elkaars gegevens inzien.
Status update

Vrije velden

Onder vrije velden kunnen de vrije velden van een lid beheerd worden. Dit zijn de velden die specifiek voor jullie kerkwebsite aangemaakt zijn. Deze velden kunnen gebruikt worden om ledendata op te slaan die relevant is voor jullie, maar die niet standaard onderdeel is van kerkwebsite. Het is mogelijk de vrije velden te beheren onder Velden. Zie Velden.