Velden

Met Velden kunnen er vrije velden toegevoegd worden aan het ledenbeheer.

User flow

Onder Velden kunnen de vrije velden beheerd worden. Velden zijn stukjes data die bij leden opgeslagen worden. Het is mogelijk om Velden aan te maken, te wijzigen en te verwijderen in de beheeromgeving. Wanneer er velden aangemaakt worden dan kunnen deze gebruikt worden om data in op te slaan onder Leden.

De volgende velden kunnen ingevuld worden bij een Veld.

Naam Verplicht Omschrijving
Naam Ja De naam van het veld.
Type Ja Het type veld. Kies uit Tekstveld, Tekstvak, Lijst, Vink of Datum.
Zichtbaarheid Ja Voor wie is het veld zichtbaar? Kies uit Beheerder, Gebruiker of Publiek. Bij Beheerder kan alleen de Beheerder het veld zien, bij Gebruiker kan het lid het veld ook zien, Publiek betekent dat ook andere leden in het ledendeel dit veld kunnen zien.
Aanpasbaar Nvt Selecteer Aanpasbaar zodat leden dit veld van zichzelf kunnen wijzigen
Opties Nvt Alleen van toepassing bij Type Lijst. Dit zijn de opties die gekozen kunnen worden. Bij toets staat wat er in de database opgeslagen word, bij Waarde wat hiervan getoond word.
Positie Ja Positie bepaald de sortering van de vrije velden. Velden worden gesorteerd op volgorde van Positie.

Voorbeelden. Een paar voorbeelden van veelgebruikte vrije velden.

  • Automatische incasso. Type: Vink. Zichtbaarheid: Gebruiker. Niet Aanpasbaar.
  • Lidstatus. Type: Lijst. Zichtbaarheid: Publiek. Niet aanpasbaar. Opties: lid => Lid, vriend => Vriend.